Arval Fleet Abroad

Zielona karta

Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego.

(Internal Motor Insurance Card).

Doubezpieczenie

W niektórych krajach jest zwiększone ryzyko wystąpienia szkody, więc potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie.

(In some countries there is a greater risk of damage, so you need additional insurance).

Upoważnienie notarialne

W niektórych krajach wymagane jest aby upoważnienie do prowadzenia pojazdu było potwierdzone notarialnie.

(In some countries it is required that authorization to drive was notarized).

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za złożenie wniosku.
Prosimy oczekiwać na kontakt
telefoniczny lub mailowy ze strony Arval.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Arval Service Lease Polska

Niestety ale wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Zapotrzebowanie na dokumenty

Zgłoszeń wyjazdów zagranicznych i zapotrzebowania na dokumenty prosimy dokonywać
14 dni przed zaplanowanym wyjazdem. Dokumenty są wysyłane listem poleconym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

* Pole opcjonalne

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
WYJAZD ZAGRANICZNY

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 w Warszawie.

Dane zbierane są w celu obsługi związanej z Twoim wyjazdem zagranicznym w związku z wykonaniem umowy współpracy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi związanej z Twoim wyjazdem zagranicznym, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (np. partnerom świadczącym usługi dostaw pojazdów czy napraw blacharsko-lakierniczych), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla obsługi związanej z Twoim wyjazdem zagranicznym.

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W razie realizacji jednego ze swoich praw wyślij e-mail na adres privacy@arval.pl.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do obsługi zapytania związanego z wyjazdem zagranicznym.

Pełną notę informacyjną dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Zapotrzebowanie na dokumenty

Zgłoszeń wyjazdów zagranicznych i zapotrzebowania na dokumenty prosimy dokonywać
14 dni przed zaplanowanym wyjazdem. Dokumenty są wysyłane listem poleconym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

* Pole opcjonalne

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
WYJAZD ZAGRANICZNY

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 w Warszawie.

Dane zbierane są w celu obsługi związanej z Twoim wyjazdem zagranicznym w związku z wykonaniem umowy współpracy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi związanej z Twoim wyjazdem zagranicznym, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (np. partnerom świadczącym usługi dostaw pojazdów czy napraw blacharsko-lakierniczych), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla obsługi związanej z Twoim wyjazdem zagranicznym.

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W razie realizacji jednego ze swoich praw wyślij e-mail na adres privacy@arval.pl.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do obsługi zapytania związanego z wyjazdem zagranicznym.

Pełną notę informacyjną dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Najczęściej zadawne pytania: