Zielona karta

Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego.

(Internal Motor Insurance Card).

Doubezpieczenie

W niektórych krajach jest zwiększone ryzyko wystąpienia szkody, więc potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie.

(In some countries there is a greater risk of damage, so you need additional insurance).

Upoważnienie notarialne

W niektórych krajach wymagane jest aby upoważnienie do prowadzenia pojazdu było potwierdzone notarialnie.

(In some countries it is required that authorization to drive was notarized).

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za złożenie wniosku.
Prosimy oczekiwać na kontakt
telefoniczny lub mailowy ze strony Arval.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Arval Service Lease Polska

Niestety ale wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Zapotrzebowanie na dokumenty

Zgłoszeń wyjazdów zagranicznych i zapotrzebowania na dokumenty prosimy dokonywać
14 dni przed zaplanowanym wyjazdem. Dokumenty są wysyłane listem poleconym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

* Pole opcjonalne
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Wołoskiej 24. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu przygotowania odpowiednich dokumentów/dokumentów ubezpieczeniowych. Dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zapotrzebowanie na dokumenty

Zgłoszeń wyjazdów zagranicznych i zapotrzebowania na dokumenty prosimy dokonywać
14 dni przed zaplanowanym wyjazdem. Dokumenty są wysyłane listem poleconym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

* Pole opcjonalne
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Wołoskiej 24. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu przygotowania odpowiednich dokumentów/dokumentów ubezpieczeniowych. Dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Najczęściej zadawne pytania: